1.4.2

 • รองรับ WordPress 5.8
 • รองรับ Woocommerce 5.6.0
 • แก้ไขบั๊กการแสดงผล address_2

1.4.1

 • รองรับ WordPress 5.7
 • รองรับ Woocommerce v.5.1.0
 • แทนที่ sub_city ไว้ที่ address_2 ใน API ( สำหรับ Third party service )

1.4.0

 • รองรับ WooCommerce Rest API

1.3.19

 • รองรับปลั๊กอิน Print Invoice & Delivery Notes for WooCommerce

1.3.18

 • รองรับปลั๊กอิน WooCommerce Sequential Order Numbers

1.3.17

 • แก้ไขรหัสไปรษณีย์ที่ผิดพลาด

1.3.16

 • รองรับ WordPress 5.6

1.3.15

 • นำช่อง Debug ออก

1.3.14

 • เพิ่มช่อง Sub district ใน Profile user

1.3.13

 • รองรับ WordPress 5.5
 • รองรับ WooCommerce 4.4.0

1.3.12

 • เพิ่มแขวงบางนาเหนือ และบางนาใต้
 • เปลี่ยนช่องกรอก License จาก Text เป็น Password
 • รองรับ WordPress 5.4.2
 • รองรับ WooCommerce 4.2.0

1.3.11

 • รองรับ WordPress 5.4.1
 • รองรับ WooCommerce 4.1.1

1.3.10

 • เพิ่มแขวงพญาไท เขตพญาไท

1.3.9

 • แก้รหัสไปรษณีย์ที่ผิดพลาด
 • ทดสอบความเข้ากันได้ของ ​WooCommerce 3.9.0

1.3.8

 • แก้รหัสไปรษณีย์ที่ผิดพลาด

1.3.7

 • เพิ่ม settings สำหรับเลือก หากไม่ต้องการแทนที่จังหวัดของภาษาไทย

1.3.6

 • เอาการแทนที่ของจังหวัดออก เมื่อไซต์ใช้ภาษาไทย

1.3.5

 • แก้บั๊ก ตำบลไม่แสดงใน popup หลังบ้าน

1.3.4

 • แก้บั๊ก ที่อยู่ คำนวณค่าส่งใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่

1.3.3

 • เปลี่ยนตำบลสวก เป็นตำบลบ่อสวก ในจังหวัดน่าน

1.3.2

 • แก้บั๊ก รหัสไปรษณีย์ คำนวณใหม่เมื่อมีการเปลี่ยน Shipping zone

1.3.1

 • แก้บั๊กที่อยู่ ( ตำบล ) ของ Plugin: Package slip

1.3

 • รองรับ WordPress 5.1
 • ปรับปรุงฐานข้อมูล ที่อยู่

1.2.5

 • รองรับ WordPress 5.0

1.2.4

 • แก้ Error สำหรับ Original Format Field

1.2.3

 • แก้ Error Notice ในหน้า Checkout

1.2.2

 • ซ่อม CSS Autocomplete

1.2.1

 • ซ่อมภาษาไทยของจังหวัดกระบี่

1.2

 • รองรับ WooCommerce 3.4.0

1.1.5

 • รองรับ WordPress 4.9.5
 • รองรับ WooCommerce 3.3.5

1.1.4

 • รองรับ WordPress 4.8.2

1.1.3

 • แก้ไข Bug

1.1.2

 • แก้ไข Bug

1.1.1

 • แก้ไขปัญหาเรื่องจังหวัดอยุธยา

1.1.0

 • สามารถทำงานร่วมกับ Plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

1.0.1

 • รองรับ WordPress 4.8

1.0.0

 • ปรับ UX field ที่อยู่ให้เข้ากับนิสัยของคนไทย
 • ระบบ AutoComplete ช่วยกรอกที่อยู่ด้วยความรวดเร็ว
  • แขวง / ตำบล, เขต / อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
 • ปรับ layout การแสดงที่อยู่ในทุกหน้าของ Website เช่น หน้าสมาชิก และ PDF Invoice ภาษาไทย