Woo Thai Adress [ คู่มือ ]

วิธีการติดตั้ง

1.3.13

 • รองรับ WordPress 5.5
 • รองรับ WooCommerce 4.4.0

1.3.12

 • เพิ่มแขวงบางนาเหนือ และบางนาใต้
 • เปลี่ยนช่องกรอก License จาก Text เป็น Password
 • รองรับ WordPress 5.4.2
 • รองรับ WooCommerce 4.2.0

1.3.11

 • รองรับ WordPress 5.4.1
 • รองรับ WooCommerce 4.1.1

1.3.10

 • เพิ่มแขวงพญาไท เขตพญาไท

1.3.9

 • แก้รหัสไปรษณีย์ที่ผิดพลาด
 • ทดสอบความเข้ากันได้ของ ​WooCommerce 3.9.0

1.3.8

 • แก้รหัสไปรษณีย์ที่ผิดพลาด

1.3.7

 • เพิ่ม settings สำหรับเลือก หากไม่ต้องการแทนที่จังหวัดของภาษาไทย

1.3.6

 • เอาการแทนที่ของจังหวัดออก เมื่อไซต์ใช้ภาษาไทย

1.3.5

 • แก้บั๊ก ตำบลไม่แสดงใน popup หลังบ้าน

1.3.4

 • แก้บั๊ก ที่อยู่ คำนวณค่าส่งใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่

1.3.3

 • เปลี่ยนตำบลสวก เป็นตำบลบ่อสวก ในจังหวัดน่าน

1.3.2

 • แก้บั๊ก รหัสไปรษณีย์ คำนวณใหม่เมื่อมีการเปลี่ยน Shipping zone

1.3.1

 • แก้บั๊กที่อยู่ ( ตำบล ) ของ Plugin: Package slip

1.3

 • รองรับ WordPress 5.1
 • ปรับปรุงฐานข้อมูล ที่อยู่

1.2.5

 • รองรับ WordPress 5.0

1.2.4

 • แก้ Error สำหรับ Original Format Field

1.2.3

 • แก้ Error Notice ในหน้า Checkout

1.2.2

 • ซ่อม CSS Autocomplete

1.2.1

 • ซ่อมภาษาไทยของจังหวัดกระบี่

1.2

 • รองรับ WooCommerce 3.4.0

1.1.5

 • รองรับ WordPress 4.9.5
 • รองรับ WooCommerce 3.3.5

1.1.4

 • รองรับ WordPress 4.8.2

1.1.3

 • แก้ไข Bug

1.1.2

 • แก้ไข Bug

1.1.1

 • แก้ไขปัญหาเรื่องจังหวัดอยุธยา

1.1.0

 • สามารถทำงานร่วมกับ Plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

1.0.1

 • รองรับ WordPress 4.8

1.0.0

 • ปรับ UX field ที่อยู่ให้เข้ากับนิสัยของคนไทย
 • ระบบ AutoComplete ช่วยกรอกที่อยู่ด้วยความรวดเร็ว
  • แขวง / ตำบล, เขต / อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
 • ปรับ layout การแสดงที่อยู่ในทุกหน้าของ Website เช่น หน้าสมาชิก และ PDF Invoice ภาษาไทย